Prywatna praktyka lekarska

PRZYJMUJĄ:

Lek. Paweł Piaseczny

W gabinecie przyjmowane będą tylko pacjentki po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Telefon
+48 602 57 97 95
Poniedziałek, Środa, godz. 16:00 – 19:00

Lek. Stanisław Smok
Telefon +48 75 64 55 817
Wtorek, godz. 16:00 – 19:00