Prywatna praktyka lekarska

PRZYJMUJĄ:

Lek. Paweł Piaseczny
Poniedziałek, Środa, godz. 16:00 – 19:00

Lek. Stanisław Smok
Telefon +48 75 64 55 817
Wtorek, godz. 16:00 – 19:00