Prosimy wszystkich pacjentów którzy ukończyli 18 rok życia a zadeklarowani są jeszcze w Poradni Dziecięcej o zgłoszenie się z dowodem osobistym do Gabinetu nr 13 (koło rejestracji ogólnej) w celu odnowienia deklaracji wyboru świadczeniodawcy.

Mogą Państwo również dostarczyć wypełnioną deklarację, którą można pobrać w tym miejscu.