58-405 Krzeszów, ul. św. Jana Nepomucena 8/1
Telefon: +48 75 742 3383

Czynna od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 do 15:00

Rejestracja do poradni ogólnej i dziecięcej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 osobiście lub telefonicznie.

W godzinach od 15:00 do 18:00 pacjenci mogą korzystać z poradni w Kamiennej Górze przy ul. Władysława Broniewskiego 26A

PRZYJMUJĄ
w poradni ogólnej:

Lek. Helena Domaradzka-Bandurska
w poradni dziecięcej:
Lek. Katarzyna Bazylik-Trzaskoma

W dni świąteczne, soboty, niedziele oraz w godzinach wieczornych i nocnych ambulatoryjnej i wyjazdowej pomocy udziela Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze ul. Bohaterów Getta 10, tel. +48 75 744 9273 oraz Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze ul. Janusza Korczaka 1, tel. +48 75 889 0002.

Transport sanitarny na zlecenie lekarza wykonuje firma „Transport Medyczny Krzysztof Solarz”, tel. +48 533 399 955 lub +48 663 577 446

W przypadkach zagrożenia życia należy wzywać Pogotowie ratunkowe tel. 999