Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK).

Świadczenie wykonywane jest u zgłaszających się do badania, osób znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawcy, będących w danym roku kalendarzowym objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w 30, 33, 36, 39, 42, 45, 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 3 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

W szczególności, do udziału w badaniu kwalifikowane są osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 1. nadciśnienie tętniczne krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 2. zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenia HDL-cholestrerolu),
 3. palenie tytoniu,
 4. niska aktywność ruchowa,
 5. nadwaga i otyłość,
 6. upośledzona tolerancja glukozy,
 7. wzrost stężenia fibrynogenu,
 8. wzrost stężenia kwasu moczowego,
 9. nadmierny stres,
 10. nieracjonalne odżywianie,
 11. wiek,
 12. płeć męska,
 13. obciążenie genetyczne,

Świadczenie realizowane jest w formie cyklu wizyt, w trakcie których pacjent uzyskuje:

 • poradę profilaktyczną obejmującą część rozpoznawczo-edukacyjną świadczenia,
 • poradę lekarską z oceną wyników przeprowadzonych badań,

W celu ustalenia terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) prosimy o kontakt z rejestracją do poradni ogólnej w Kamiennej Górze +48 75 64 55 807 lub rejestracją do poradni ogólnej w Krzeszowie +48 75 742 3383