Zapraszamy wszystkich naszych pacjentów zamieszkałych przy ulicach:

  • Armii Ludowej
  • Małgorzaty Fornalskiej
  • Janka Krasickiego
  • E. i J. Rosenbergów
  • Hanki Sawickiej

do zgłaszania się w przychodni „ESKULAP” do pokoju nr 13 celem uaktualnienia danych adresowych.