W związku z wejściem w życie od 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) robimy wszystko by jak najlepiej chronić dane naszych pacjentów.

Dla tego podczas rejestracji do poradni prosimy o podanie pełnego numeru PESEL pacjenta. Nie będziemy mogli zapisać pacjenta na wizytę po podaniu samego nazwiska, imienia, daty urodzenia  lub początku numeru PESEL.